TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN
       Thành Đạt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành có trụ sở đặt tại Đà Nẵng, Việt Nam. Các ngành nghề cốt lõi của tập đoàn bao gồm đầu tư bất động sản quy mô lớn, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và thu mua nợ. Với rất nhiều dự án thành công sau 20 năm phát triển, Thành Đạt đã được nhìn nhận là một trong những doanh nghiệp đứng đầu ở miền Trung Việt Nam.
       Tập Đoàn Thành Đạt đặt mục tiêu trọng tâm trong tương lai vào việc đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội Việt Nam bằng cách đẩy mạnh các dự án thúc đẩy nên kinh tế, tạo thêm giá trị thặng dư và tài sản chung cho toàn người dân Việt Nam, cải thiện môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội.
       TẦM NHÌN:
             Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế, nơi sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho sự thành công của tập đoàn.
       SỨ MẠNG:
             Cung cấp cho đối tác, khách hàng và toàn thể người dân Việt Nam các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và đẳng cấp cao nhất cho một cuộc sống tốt đẹp.
       GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
             Trung thực – Trách nhiệm – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hợp tác.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dưới đây là một số lĩnh vực cơ bản mà Tập Đoàn Thành Đạt đã, đang và sắp đi vào hoạt động cung cấp dịch vụ.

Y tế – Giáo dục

Bất động sản

Sản xuất vật liệu xây dựng

Xây dựng dân dụng – công nghiệp

Sản xuất, Lắp ráp ô tô

Sáp nhập và mua lại

 

DỰ ÁN THÀNH ĐẠT GROUP

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dưới đây là một số lĩnh vực cơ bản mà Tập Đoàn Thành Đạt đã, đang và sắp đi vào hoạt động cung cấp dịch vụ.

Bất Động Sản

San Xuất Lắp Ráp Ô Tô

Bệnh Viện

Công Nghệ Cao

Đổ Bê Tông

Lĩnh Vực Khác