TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN
 
Thành Đạt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành có trụ sở đặt tại Đà Nẵng, Việt Nam. Các ngành nghề cốt lõi của tập đoàn bao gồm đầu tư bất động sản quy mô lớn, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và thu mua nợ. Với rất nhiều dự án thành công sau 20 năm phát triển, Thành Đạt đã được nhìn nhận là một trong những doanh nghiệp đứng đầu ở miền Trung Việt Nam. Tập Đoàn Thành Đạt đặt mục tiêu trọng tâm trong tương lai vào việc đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội Việt Nam bằng cách đẩy mạnh các dự án thúc đẩy nên kinh tế, tạo thêm giá trị thặng dư và tài sản chung cho toàn người dân Việt Nam, cải thiện môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dưới đây là một số lĩnh vực cơ bản mà Tập Đoàn Thành Đạt đang hoạt động và cung cấp dịch vụ.

Bất Động Sản

Trường Học

Bệnh Viện

Công Nghệ Cao

Đổ Bê Tông

Lĩnh Vực Khác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dưới đây là một số lĩnh vực cơ bản mà Tập Đoàn Thành Đạt đang hoạt động và cung cấp dịch vụ.

Bất Động Sản

Trường Học

Bệnh Viện

Công Nghệ Cao

Đổ Bê Tông

Lĩnh Vực Khác