GRANDVRIO CITY DA NANG

Thanh Dat Group là đơn vị phát triển dự án, đến năm 2016 dự án được chuyển giao cho Công ty Route Inn.

  • Tổng diện tích: 3.000 m2
  • Quy mô đầu tư: 17.3 triệu USD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *