Một dự án hợp tác giữa Thành Đạt Group và Mikazuki Hotel Group.

Dự án mở rộng khu du lịch Xuân Thiều với khoản đầu tư lên đến 110 triệu USD từ tập đoàn Mikazuki Hotel.

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN:

Chủ đầu tư : Tập đoàn THÀNH ĐẠT và tập đoàn MIKAZUKI Hotel

Đơn vị thiết kế: Công ty thiết kế kiến trúc Raymond Việt Nam