Dịch vụ của Thành đạt group

Asset 5

 

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

 

3

 

MUA BÁN & KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN

 

Asset 3

 

XÂY DỰNG

 

1

 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

 

5

 

SẢN XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

 

7

 

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

 

9

 

VẬN CHUYỂN

 

10

 

DU LỊCH

 

11

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

12

 

MUA BÁN NỢ

 

13

 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ